Denne side er ved at blive nedlagt

Da der ikke er optag på denne masteruddannelse længere, er siden her ved et blive nedlagt.

Hvis du er indskrevet på masteruddannelsen

Du kan finde information om masteruddannelsen her:

https://ifro.ku.dk/undervisning/foedevaremaster/