Coronavirus Information på dansk / Information in English

Tilmelding – Københavns Universitet

Fødevaremaster > Tilmelding

Tilmelding

Tilmelding til hele masteruddannelsen

Der er lukket for optag på masteruddannelsen, som afvikles på SCIENCE.  Nuværende masterstuderende færdiggører masteren på SCIENCE.  Du kan fortsat tilmelde dig de enkelte kurser, selvom du ikke er optaget på hele uddannelsen.
Ansøgningsfrister for de enkelte kurser fremgår af kursusoversigten.

Tilmelding til enkeltstående kursus

Hvis du kun ønsker at ansøge om optagelse på et enkelt masterkursus, men ikke hele uddannelsen, skal du udfylde dette ansøgningsskema. Dette gælder også, selv om du tidligere har taget masterkurser på fakultetet SCIENCE på Københavns Universitet.

Hvis du har tilmeldt dig hele uddannelsen

Selvom du har tilmeldt dig uddannelsen, skal du altid tilmelde dig hvert enkelt kursus samt masterprojektet.

Tilmelding til kurser for masterstuderende 

Når du er optaget på masteruddannelsen, er det op til dig selv, hvornår du ønsker at deltage i de enkelte kurser på uddannelsen. Du skal derfor altid huske at tilmelde dig kurserne løbende, efterhånden som der bliver åbnet for tilmelding. Du tilmelder dig ved at udfylde denne tilmeldingsblanket.

Tilmelding til masterprojekt

Inden du kan gå i gang med masterprojektet, skal du kontakte studieleder, som udpeger en vejleder til dig. Sammen med din hovedvejleder skal du udfylde og underskrive en masterprojekt-kontrakt som du skal sende til efteruddannelse@science.ku.dk med kopi til mfks@ifro.ku.dk.

Derudover skal du udfylde en tilmeldingsblanket hvor du under 'kurser' angiver, at det er tilmelding til masterprojekt, og om det er et projekt på 15 eller 20 ECTS. Tilmeldingsblanketten sendes til efteruddannelse@science.ku.dk, som efterfølgende sender en opkrævning på deltagerbetalingen (13.500,- kr for et masterprojekt på 15 ECTS eller 18.000,- kr for et masterprojekt på 20 ECTS). I Masterprojekt guiden kan du læse mere omkring kravene og processen for masterprojektet.

Tilmelding og betalingsbetingelser

Tilmelding, herunder indbetaling af gebyr for de enkelte kurser, er bindende. Der kan dog under særlige tungtvejende omstændigheder være grundlag for refusion. 

Refusion af betaling kan kun finde efter skriftlig, begrundet framelding af kurset til: efteruddannelse@science.ku.dk senest 7 dage inden kursusstart. Udgifter afholdt af SCIENCE inden frameldingen modtages, fratrækkes dog inden refusion.

Mere information om optagelse og tilmelding

Yderligere information om frister og tilmelding til enkeltkurser samt generel vejledning om adgangskrav fås ved kontakt til:

SCIENCE Studie- og karrierevejledning
Telefon: 35 33 35 33
studenterservice@science.ku.dk