Coronavirus Information på dansk / Information in English

Studieordning og regler for studerende på Master i Fødevarekvalitet og -sikkerhed – Københavns Universitet

Fødevaremaster > Studieordning og regler

Regelsæt for studerende på
Master i Fødevarekvalitet og -sikkerhed

Studieordning og uddannelsesregler

Studieordningen indeholder de formelle retningslinier for gennemførelsen af Master i Fødevarekvalitet og sikkerhed.

Studieordning for Master i Fødevarekvalitet og -sikkerhed (rev. 2020)

Undervisnings- og eksamensregler for masteruddannelser

Andre relevante regelsæt

Masterbekendtgørelsen er den bekendtgørelse, der fastlægger de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af masteruddannelser.

Eksamensbekendtgørelsen er den bekendtgørelse, der fastlægger rammerne for eksamen på universiteterne.

Karakterbekendtgørelsen er den bekendtgørelse, der ligger til grund for den ny 7-trins karakterskala.