Coronavirus Information på dansk / Information in English

Målgrupper, adgangskrav og priser – Københavns Universitet

Fødevaremaster > Målgrupper, adgangskra...

Målgrupper, adgangskrav og priser

Målgrupper og adgangskrav

Masteruddannelsen er målrettet dig, der har en teknisk- naturvidenskabelig baggrund, og som til dagligt arbejder med eller i fødevaresektoren. Uddannelsen er relevant, både hvis du arbejder i den private sektor med kontrol af sikkerhed i forbindelse med produktion eller distribution af fødevarer, og hvis du arbejder i den offentlige sektor med eksempelvis kontrol, regulering eller undervisning inden for fødevareområdet.

For at blive optaget skal du have en relevant mellemlang videregående uddannelse samt mindst to års erhvervserfaring inden for fødevareområdet.

Kan jeg følge et enkelt kursus, eller skal jeg tage hele uddannelsen? 

Man behøver ikke være optaget på hele uddannelsen for at følge kurserne. Kurserne er tilrettelagt, så de udgør selvstændige faglige enheder, som du godt kan følges enkeltvis.

Hvor længe varer uddannelsen, og har jeg tid til familie og arbejde ved siden af studierne?

Uddannelsen tager 3 år på deltid og er tilrettelagt, så du kan gennemføre den sideløbende med almindeligt erhvervsarbejde. Det er ikke et krav, at du følger kurserne i den rækkefølge de udbydes, så det er muligt at springe et over og tage det, næste gang det udbydes.

Hvornår kan jeg starte?

Der er kursustart hvert tredje år. Næste gang er august 2018.
Du kan dog godt starte på et andet tidspunkt, hvis det passer dig bedre. Det betyder, at du kan starte dit masterstudie med et hvilket som helst af de obligatoriske kurser. Se kursusoversigten for flere informationer. Det eneste krav er, at du opfylder optagelseskriterierne og søger om optagelse på uddannelsen samtidig med, at du tilmelder dig et kursus.

Hvad koster uddannelsen? 

Hele uddannelsen koster ca. 100.000 kr. Der betales for et kursus ad gangen. Priserne for de enkelte kurser afhænger kursets varighed: korte kurser på 2 måneder (6 ECTS) koster kr. 11.250 og lange kurser på 3 måneder (9 ECTS) koster kr. 16.250. Masterprojektet (15 ECTS) koster kr. 13.500.

Tilskud

Er du ansat i staten har du mulighed for økonomisk støtte til dækning af kursusudgiften gennem Kompetencefonden.

Se mere om uddannelsens opbygning og kurser her