Coronavirus Information på dansk / Information in English

Sagt og skrevet om Masteruddannelse i Fødevarekvalitet og -sikkerhed – Københavns Universitet

Fødevaremaster > Sagt og skrevet

Sagt og skrevet
om masteruddannelsen i fødevarekvalitet og -sikkerhed

Nina Blom: ”Bredden i uddannelsen betyder, at jeg i dag har fået indsigt i nye vinkler og problemstillinger på mit arbejde og dermed fået åbnet øjnene for nye løsningsmuligheder. For eksempel lærte jeg meget om at tænke i og forstå forbrugernes forventninger i forbindelse med bl.a. GMO og fik en bredere indsigt i såvel fødevaresikkerhedsmæssige som kvalitetsmæssige problemstillinger inden for et meget bredere produktområde.”

Gudrun Sandø: ”Jeg har mødt mange spændende og engagerede undervisere, både danske og udenlandske, i løbet af uddannelsen og også fået nye vinkler på mit daglige arbejde. Blandt andet kommer man på grundmodulet rigtig meget ind på de sociologiske aspekter om, hvorfor forbrugerne vælger som de gør, hvad opfattelsen er af sikkerhed og om mere information ville ændre forbrugernes holdninger til fødevarer. Det har været meget inspirerende.” (Gudrun Sandø, cand.med.vet. og specialkonsulent i Fødevarestyrelsen. Master 2010)

Annette Toft: ”Efteruddannelse er generelt helt nødvendigt, for at vi til stadighed kan honorere kravene på det stærkt konkurrenceprægede verdensmarked, som vores fødevarevirksomheder dagligt agerer på. Det gælder i høj grad også på centrale fagområder som fødevarekvalitet og -sikkerhed. Løbende efteruddannelse her - på alle niveauer - er simpelt hen et must i forhold til styrkelse af folkesundheden og konkurrenceevnen.”  (Annette Toft, direktør i Landbrug og Fødevarer)

Line Risom: ”Jeg er blevet godt rustet med ny, direkte anvendelig viden og er blevet en langt stærkere sparringspartner for de virksomheder, jeg arbejder med til daglig. En af uddannelsens store styrker er, at der er fokus på dialog, hvor deltagernes praktiske erfaringer kommer i spil både indbyrdes og med den viden, der formidles på uddannelsen.”

 

Martin Sejer Lind: ”Det har været lærerigt at være sammen med fagfolk fra både myndigheds- og virksomhedssiden af fødevaresektoren. Alle bringer jo hver deres vinkel ind på diskussionerne og gør, at man får en nuanceret forståelse af emnerne. Og selvfølgelig et godt netværk for fremtiden.”