Coronavirus Information på dansk / Information in English

Om masteruddannelsen i fødevarekvalitet og -sikkerhed – Københavns Universitet

Fødevaremaster > Om masteren

Om masteruddannelsen i fødevarekvalitet og -sikkerhed

Fødevaresikkerhed er mere aktuelt end nogensinde, og Danmark er på mange måder et forgangsland. Derfor er det relevant for ansatte i både små specialvirksomheder, store fødevarekoncerner og offentlige myndigheder at blive rustet til at møde udfordringerne i en fødevaresektor i hastig udvikling og at være med i den løbende vidensudvikling og kompetenceopbygning.

Masteruddannelsen i Fødevarekvalitet og sikkerhed er en forskningsbaseret efteruddannelse på kandidatniveau til dig, der ønsker at optimere dine kompetencer i arbejdet med fødevarers sikkerhed. Masteruddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Fødevareinstituttet på DTU samt Det Sundhedsvidenskabelige og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Uddannelsen er akkrediteret af ACE Danmark og Akkrediteringsrådet.

Hvad lærer man? På masteruddannelsen kommer du til at arbejde med fødevaresikkerhed i hele produktionskæden. Du vil desuden få rig mulighed for at anvende den mere teoretiske viden i større og mindre projekter, der tager direkte udgangspunkt i dit daglige arbejde.

Fødevaresektoren er under konstant forandring, og det er det, der er udgangspunktet for masteruddannelsen. Forandringerne ses i form af globalisering, stigende konkurrence og udvikling af nye produkter og teknologier. Samtidig er der tendenser til forandring af fødevaresektoren i form af opblomstring af mindre start-ups, hjemmeproduktion og nye distributionsformer.

Det udfordrer alt sammen fødevaresikkerheden. Med masteruddannelsen kan du blive opdateret med den nyeste indsigt, som du har brug for for at kunne håndtere disse nye udfordringer.