Coronavirus Information på dansk / Information in English

Risikoanalyse af fødevarebårne kontaminanter – Københavns Universitet

Fødevaremaster > Kurser > Risikoanalyse af fødev...

laks

Masterkursus:
Risikoanalyse af fødevarebårne kontaminanter

Forbrugerne hører jævnligt om fødevarebårne kontaminanter i form af overskrifter om nye studier, der viser, at der er bly i deres fisk eller kræftfremkaldende stoffer i deres frugt. Sandheden er selvfølgelig altid mere kompleks end de overskrifter indikerer. Risici i fødevarebranchen vurderes af eksperter, håndteres af myndigheder og kommunikeres tilbage til producenterne i form af lovgivning og regler til implementering i produktionen.

Er kurset for mig?

Kurset er for dig, der har en teknisk-naturvidenskabelig baggrund, og som til daglig arbejder med fødevarers kvalitet eller sikkerhed.

Indhold

På kurset Risikoanalyse af fødevarebårne kontaminanter lærer du om principperne for overvågning og risikoanalyse af sygdomme, som skyldes mikroorganismer eller kemiske stoffer i fødevarer. Du vil få redskaber til at identificere, analysere og håndtere aktuelle nationale og internationale problemstillinger i relation til fødevaresikkerhed og aktuel dansk lovgivning på området.

Udbytte

Efter kurset vil du:

  • kunne redegøre for de internationale principper for kemisk og mikrobiologisk risikoanalyse dvs. risikovurdering, risikohåndtering og risikokommunikation.
  • vide, hvordan overvågningsdata anvendes i risikovurdering.
  • kunne identificere potentielle fødevarerisici og analysere relevante data (fx overvågningsdata fra dyr, fødevarer og mennesker) med henblik på risikovurdering.
  • kunne deltage aktivt i vurdering og håndtering af mikrobiologiske fødevarebårne risici.
  • kunne kommunikere resultaterne af mikrobiologiske og epidemiologiske analyser samt risikoanalyser til forskellige grupper, herunder myndigheder, erhverv og forbrugere
  • kunne reagere på aktuelle fødevaresikkerhedsmæssige problemstillinger i og udenfor Danmark.

Læs de detaljerede læringsmål i kursusbeskrivelsen.

Datoer

Kurset bliver udbudt næste gang i perioden 15. september 2020 – 15. december 2020.

Du kan tilmelde dig i perioden 1. juli - 1. august 2020.

Der vil være 3 samlinger på Frederiksberg campus i løbet af efteråret.

1. samling: 29. sep - 2. okt. (4 dage)

2. samling: 19. - 21. okt. (3 dage)

3. samling: 17. - 18. nov.  (2 dage)

Eksamen: 10.-11. dec.