Coronavirus Information på dansk / Information in English

Overvågning og eftersporing af fødevarebårne sygdomme – Københavns Universitet

Fødevaremaster > Kurser > Overvågning og eftersp...

Masterkursus:
Overvågning og eftersporing af fødevarebårne sygdomme

Næsten dagligt hører vi om udbrud med fødevarebårne patogener fx Salmonella i svinekød, norovirus i frosne bær og VTEC i bønnespirer. At finde den specifikke kilde til et udbrud er dog ofte et kompliceret stykke detektivarbejde, der kræver et godt samarbejde mellem myndigheder, forskere og erhverv; herunder mellem humane og veterinære epidemiologer og mikrobiologer. Udover at stoppe udbruddet så yderligere sygdomstilfælde undgås, bibringer en succesfuld opklaring af et udbrud desuden ofte ny viden om smittekilder eller smitteveje, der kan bruges til fremtidig forebyggelse og kontrol.

Er kurset for mig?

Kurset er for dig, der har en teknisk-naturvidenskabelig baggrund, og som til daglig arbejder med fødevarers kvalitet eller sikkerhed.

Indhold

På dette kursus gennemgår du de mikrobiologiske og epidemiologiske metoder, som du kan anvende i eftersporingsarbejdet. Alle metoder er internationalt anerkendte værktøjer, men metoderne og ikke mindst resultaterne kan ofte være svære at fortolke i det rette perspektiv. Formålet med kurset er derfor også, at du opnår en forståelse for metodernes styrker og svagheder. Kurset tager dig gennem alle trinene i opklaringsarbejdet, og det hele vil blive krydret med eksempler og casestudier fra det virkelige liv.

Udbytte

Kurset gør dig blandt andet i stand til at:

  • redegøre for, hvordan moderne påvisnings- og typningsmetoder bliver anvendt i laboratoriebaseret overvågning af humane infektioner.
  • demonstrere kendskab til principper for overvågning og kontrol af fødevarebårne patogener i husdyr og fødevarer.
  • anvende overvågningsdata i udbrudseftersporinger.
  • forstå de operationelle trin i en udbrudsundersøgelse.

Datoer

Kurset udbydes næste gang i perioden 15. april – 15. juni 2020. Der er planlagt to samlinger: 15.-17. april og 13.-15. maj med eksamen i uge 24.

Du kan tilmelde dig i perioden 15. januar - 1. marts 2020.