Coronavirus Information på dansk / Information in English

Mikrobiologisk fødevaresikkerhed – Københavns Universitet

Fødevaremaster > Kurser > Mikrobiologisk fødevar...

Masterkursus:
Mikrobiologisk fødevaresikkerhed

Listeria i rullepølse og MRSA i svinekød har trukket overskrifter i danske medier. Men faktisk har vi tradition for at have godt styr på fødevaresikkerheden i Danmark. Alligevel skaber ændrede produktionsformer, forbrugerefterspørgsel på nye typer produkter samt den øgede globalisering hele tiden udfordringer for fødevaresikkerheden. For eksempel forårsagede indtagelse af spirer halvtreds menneskers død i Tyskland, fordi de frø, spirerne blev dyrket fra, var blevet fækalt forurenet med E. coli-bakterie under produktionen i Egypten. En anden aktuel problemstilling er den globale spredning af antibiotikaresistente bakterier via fødevarer.

Er kurset for mig?

Kurset er for dig, der har en teknisk-naturvidenskabelig baggrund, og som til daglig arbejder med fødevaresikkerhed.

Indhold

Kurset Mikrobiologisk fødevaresikkerhed går i dybden med aktuelle sager om mikrobiologisk fødevaresikkerhed. Du får en grundig indførelse i de enkelte patogene bakteriers biologiske karakteristika, som forklarer hvorfor forskellige patogene bakterier associeres med forskellige typer mad - eksempelvis hvorfor Listeria typisk har været et problem i rullepølse og røgede fiskeprodukter. Du får kendskab til forekomst, spredning og transmission af patogene bakterier og vira i fødekæden fra jord til bord, som vi behandler i et ”one-health”-perspektiv med fokus på aktuelle og fremtidige trusler; eksempelvis hvordan fødevarer kan medvirke til spredning af antibiotikaresistente bakterier. Bakteriers evolution og tilpasningsevne vil være et gennemgående fokusområde. Du bliver undervist af førende eksperter inden for feltet.

Udbytte

Kurset gør dig blandt andet i stand til at:

  • med baggrund i biologien kunne forklare forekomst, spredning og transmission af de patogene bakterier i fødekæden fra jord til bord og i et "one health"-perspektiv.
  • analysere konkrete tilfælde af fødevarebåren sygdom med henblik på at opstille kriterier, der kan forbedre fødevaresikkerheden.
  • udvise overblik over nationale og europæiske bestemmelser for forekomsten af patogene bakterier i fødevarer og reflektere over, hvilke udfordringer globaliseringen vil have for den mikrobiologiske føevaresikkerhed.
  • rådgive om opbevaring og håndtering af fødevarer og evaluere tiltag, der kan influere på den mikrobiologiske fødevaresikkerhed.

Læs kursusbeskrivelsenmed detaljerede læringsmål.

Datoer og pris

Kurset udbydes næste gang i perioden 15. november 2019 – 15. februar 2020.

Der vil være to samlinger på Frederiksberg Campus i løbet af kurset.

Første samling er fastlagt til den 3. december til og med den 6. december 2019

Anden samling er fastlagt til den 7. januar til og med den 8. januar 2020.

Kurset koster kr. 16.250.

Udover de 2 faglige samlinger rummer kurset et projektarbejde.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig i perioden 15. august - 21. oktober 2019.