Coronavirus Information på dansk / Information in English

Kemisk og fysisk fødevaresikkerhed – Københavns Universitet

Fødevaremaster > Kurser > Kemisk og fysisk fødev...

Masterkursus:
Kemisk og fysisk fødevaresikkerhed

Kemiske tilsætningsstoffer og forureninger i fødevarer giver anledning til bekymringer hos forbrugerne og fører sommetider til sygdomsudfald og tilbagetrækning af produkter. Det kan både koste dyrt på tillid hos forbrugerne og på omsætningen at skulle tilbagekalde et produkt. På dette kursus får du viden og redskaber, så du kan bidrage til at undgå den slags situationer.

Er kurset for mig?

Kurset er for dig, der har en teknisk-naturvidenskabelig baggrund, og som til daglig arbejder med fødevarers kvalitet eller sikkerhed.

Indhold

Kurset giver dig en tværfaglig tilgang til toksikologiske begreber og metoder inden for fødevaresikkerhed og deres anvendelse i overvågning og lovgivning. På kurset diskuterer vi den traditionelle toksikologi med fokus på dyreforsøg til bestemmelse af NOAELs (No Observed Adverse Effekt Level) og supplerer med nyere metoder inden for ’adverse outcome pathways’, metabonomics og andre ’omics’ samt in siliko-metoder. Du kommer til at gennemgå styrker og svagheder ved epidemiologiske studier tillige med human biomonitering til bestemmelse af eksponeringsniveaer i mennesker. Du bliver introduceret til klassificering og mærkning og det Europæiske Fødevareagenturs (EFSAs) koncept. Derudover kommer du til at gennemgå emballering og konservering, herunder bestråling. 
Vi arbejder med cases på kurset.

Udbytte

Kurset gør dig blandt andet i stand til at:

 • redegøre for de toksikologiske metoder, der anvendes i risikoidentifikation: Absorption, Distribution, Metabolisme, Ekskretion (ADME), toxikokinetik og toksikodynamik, No Observed Adverse Effekt Level (NOAEL) samt sikkerhedsfaktorer.
 • redegøre for metoder til bestemmelse af eksponering (human biomonitering, epidemiologi).
 • redegøre for EFSAs koncept for risikoidentifikation og fastsættelse af grænseværdier.
 • have kendskab til de nyeste metoder inden for fareidentifikation; Adverse Outcome Pathways, metabonomics, toxicogenmics mv.
 • vide, hvordan toksikologiske data anvendes i risikovurdering.
 • udpege de væsentligste fødevarebårne kemiske og fysiske forureninger og deres kilder.
 • reflektere over de anvendte metoders styrker og svagheder.

Efter kurset vil du kunne anvende de tillærte redskaber og metoder til at:

 • identificere potentielle kemiske og fysiske fødevarerisici.
 • analysere relevante data (fx overvågningsdata fra dyr, fødevarer og mennesker) med henblik på risikovurdering.
 • vurdere grænseværdier for eksponering.
 • redegøre for den videnskabelige baggrund for vurdering af risici ved udsættelse for kemiske og fysiske fødevarebårne faktorer.
 • foreslå yderligere undersøgelser eller iværksættelse af tiltag med henblik på at sikre effektiv, forebyggelse og kontrol.
 • diskutere resultaterne i relevante fora.

Læs kursusbeskrivelsen med detaljerede læringsmål.

Datoer

Kurset bliver udbudt næste gang i perioden 15. april 2019 – 30. juni 2019.

Kurset består af to faglige samlinger med forelæsninger og øvelser, et projektarbejde samt en afsluttende eksamen.
1. samling er tirsdag den 30. april - fredag den 3. maj 2019.
2. samling er mandag den 3. juni - torsdag den 6. juni 2019.

Du kan tilmelde dig i perioden den 15. januar - 15.marts 2019.