Coronavirus Information på dansk / Information in English

Fødevaresikkerhed i et samfundsmæssigt perspektiv – Københavns Universitet

Fødevaremaster > Kurser > Fødevaresikkerhed i et...

Masterkursus:
Fødevaresikkerhed i et samfundsmæssigt perspektiv

Vores mad er på en og samme tid en kilde til nydelse og problemer. Kendte kokke promoverer det nye nordiske køkken samtidig med at medierne jævnligt beretter om problemer med madens kvalitet, sikkerhed eller om stigende overvægt blandt danskerne. På dette kursus ser vi på sikkerheden som en blandt mange kvaliteter. På kurset vil vi se på, hvordan fødevaresikkerhed sammen med andre aspekter af kvalitet er blevet en arena, hvor forbrugernes, landbrugets, industriens og andre aktørers interesser kæmper imod hinanden.

Er kurset for mig?

Kurset er for dig, der har en teknisk-naturvidenskabelig baggrund, og som til daglig arbejder med fødevarers kvalitet eller sikkerhed. Du vil blive præsenteret for teorier og begreber, som vil styrke din forståelse og analyse af samfundsmæssige betingelser af betydning for fødevaresikkerhed.

Indhold

Kurset 'Fødevaresikkerhed i et samfundsvidenskabeligt perspektiv' giver dig en grundig introduktion til de aktører og samfundsmæssige strukturer, der har betydning for udviklingen inden for fødevaresektoren – og dermed også for fødevarernes sikkerhed. Vi kommer til at gå i dybden med forskellige perspektiver på kvalitet og sikkerhed samt hvordan begreber som risiko, magt og indflydelse samt politisk forbrug kan bruges til at forstå ’kampen om fødevaresikkerheden’. Vi kommer blandet andet til at se på, hvilken rolle fødevaresikkerhed spiller for forbrugerne – herunder hvor vigtig fødevaresikkerhed er i forhold til andre kvaliteter – og hvordan man kan forstå det faktum, at vore handlinger ikke altid er i overensstemmelse med vores holdninger.

Kurset trækker på den nyeste samfundsvidenskabelige forskning inden for fødevareområdet, som du vil få præsenteret af forskere, der til dagligt arbejder med samfundsvidenskabelige perspektiver på produktion og forbrug af fødevarer.

I løbet af kurset får du forelæsninger og arbejder med øvelser, som beskæftiger sig med følgende problemstillinger:

 • Etik: Hvilke problemstillinger rejser industrialiseret fødevareproduktion? Har dyr krav på særlige hensyn? Har insekter? Har planter?
 • Kvalitet og fødevaresikkerhed: Hvilken rolle spiller fødevaresikkerhed i forhold til andre kvaliteter som for eksempel smag, naturlighed og dyrevelfærd?
 • Historie: Hvordan har fødevaresystemerne udviklet sig, og hvilke faktorer har påvirket vores opfattelser af fødevarekvalitet og –sikkerhed gennem historien?
 • Forbrug: Hvordan forklarer samfundsvidenskaben modsætningen mellem det forbrugerne siger og det de gør?
 • Produktion: Hvilken rolle spiller kulturelle og sociale faktorer for niveauet af fødevaresikkerhed på virksomhederne?
 • Tillid: Hvilke forhold bestemmer om forbrugerne har tillid til at en fødevare er sikker at spise?
 • Risiko og sikkerhed: Hvad bestemmer om en fødevare opfattes som risikabel, og hvorfor er forbrugere og eksperter uenige om, hvad risiko er?

Udbytte

Efter kurset vil du blandt andet:

 • have indsigt i forskellige samfundsmæssige gruppers opfattelser af fødevarernes kvalitet og sikkerhed.
 • kunne anvende samfundsvidenskabelige begreber i analysen af en fødevaresikkerhedsmæssig problemstilling i et jord-til-bord-perspektiv.
 • være i stand til at pege på samfundsmæssige forhold, der har betydning for konkrete sikkerhedsmæssige problemstillinger for eksempel på din arbejdsplads.
 • være i stand til at foretage en problemanalyse af samfundsvidenskabelige aspekter af en fødevaresikkerhedsmæssig problemstilling.

Læs kursusbeskrivelsen med detaljerede læringsmål.

Datoer og pris

Kurset forventes udbudt næste gang med start august 2021.

Kurset koster kr. 11.250 (forventet)

Tilmelding

Tilmelding åbner 2-3 måneder før første kursusdag.