Kursuskalender for masteruddannelse i fødevarekvalitet og -sikkerhed – Københavns Universitet

Fødevaremaster > Kurser

Kursuskalender

Masteruddannelsen i Fødevarekvalitet og sikkerhed tager 3 år på deltid og er tilrettelagt, så du kan gennemføre den samtidig med dit almindelige arbejde. Kurserne er tilrettelagt, så det mest optimale forløb er at følge uddannelsen fra studiestarten, der er hvert tredje år, men du kan godt afvige fra dette, hvis det passer dig bedre.
Bemærk dog, at de enkelte kurser kun udbydes hvert tredje år.

Uddannelsen består af 6 kurser og et afsluttende masterprojekt (speciale).

Kursustitel Dato for kurset Tilmeldingsfrist 
Fødevaresikkerhed i et samfundsvidenskabeligt perspektiv, 6 ECTS 22. august 2018 - 12. oktober 2018 1. juni 2018
Mikrobiologisk fødevaresikkerhed, 9 ECTS 15. november 2018 - 15. februar 2019

15. september 2018

NB: Ændret frist!

Kemisk og fysisk fødevaresikkerhed, 9 ECTS
15. april 2019 - 30. juni 2019 15. marts 2019
Fødevaresikkerhed og forarbejdning af fødevarer, 6 ECTS 15. august 2019 - 15. oktober 2019 1. juni 2019
Risikoanalyse af fødevarebårne kontaminanter, 9 ECTS 15. november 2019 - 15. februar 2020 15. august 2020
Overvågning og eftersporing af fødevarebårne sygdomme, 6 ECTS 15. april 2020 - 15. juni 2020 15. marts 2020
Masterprojekt (speciale), 15 ECTS

Løbende start, efter aftale med studieleder.

Mail til studieleder Jesper Lassen (jlas@ifro.ku.dk) for mere information.