Coronavirus Information på dansk / Information in English

Kursuskalender for masteruddannelse i fødevarekvalitet og -sikkerhed – Københavns Universitet

Fødevaremaster > Kurser

Kursuskalender

Masteruddannelsen i Fødevarekvalitet og sikkerhed tager 3 år på deltid og er tilrettelagt, så du kan gennemføre den samtidig med dit almindelige arbejde. Kurserne er tilrettelagt, så det mest optimale forløb er at følge uddannelsen fra studiestarten, der er hvert tredje år, men du kan godt afvige fra dette, hvis det passer dig bedre.
Bemærk dog, at de enkelte kurser kun udbydes hvert tredje år. og at det sidste kursus, som bliver udbudt er i efteråret 2020. 

Hvis du er optaget på hele masteruddannelsen og endnu mangler nogle af nedenstående kurser bedes du hurtigst muligt kontakte os, så vi kan få lagt en plan for hvorledes du afvikler din master. 

Uddannelsen består af 6 kurser og et afsluttende masterprojekt (speciale).

Kursustitel Dato for kurset Tilmeldingsfrist 
Kemisk og fysisk fødevaresikkerhed, 9 ECTS
Fødevaresikkerhed og forarbejdning af råvarer , 6 ECTS
Mikrobiologisk fødevaresikkerhed, 9 ECTS
Overvågning og eftersporing af fødevarebårne sygdomme, 6 ECTS
Risikoanalyse af fødevarebårne kontaminanter, 9 ECTS 15. september - 15. december 2020 Ny dato! 1. august 2020
Fødevaresikkerhed i et samfundsvidenskabeligt perspektiv, 6 ECTS
Masterprojekt (speciale), 15 ECTS

Løbende start, efter aftale med studieleder.

Mail til mfks@ifro.ku.dk for mere information.